Når du handler fra Cargobike of Sweden Norge på nett eller i fysisk butikk, gjelder følgende avtalevilkår:

 

Innledning

 

Cargobike of Sweden Norge selger til privatpersoner, bedrifter og offentlige kunder via nettsiden www.cargobikeofsweden.no. Vi reserverer oss mot feil i nettbutikken, og forbeholder oss retten til å justere priser uten varsel.

 

Priser/fraktavgifter

 

Alle priser er presentert inklusive merverdiavgift. Vi har som målsetning å holde prisene uforandret gjennom året, men på grunn av valutasvigninger og andre eksterne faktorer som f.eks. internasjonal frakt, vil vi alltid måtte ha muligeheten til å gjøre justeringer.

 

Alle kunder faktureres ved bestilling, og dersom intet annet er avtalt skal faktura betales før varer sendes eller leveres. Kreditt gis kun til kommunale kunder, samt etter avtale med enkelte bedriftskunder.

 

Angrerett (gjelder kun privatpersoner)

 

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp av varer fra oss. Angreretten forutsetter at du gir oss melding senest innen 14 dager etter varemottak. Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten med ordrebekreftelsen eller ved levering av varene, utvides denne fristen til tre måneder. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må varen leveres tilbake til oss innen rimelig tid, i samme stand som du mottok den og i original emballasje. Du må selv betale returfrakten til oss, og du har selv risikoen for denne transporten. Etter at vi har mottatt varen i retur, vil vi i løpet av 30 dager betale tilbake hele kjøpesummen, inklusive (evt. andel av) gebyrer og fraktkostnader til deg. Beløpet vil overføres til det samme betalingsmiddelet som ble brukt ved kjøpet. Er verdien av varen forringet av grunner du selv er ansvarlig for, vil vi helt eller delvis avkorte beløpet. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten fremgår av angrerettskjemaet.

 

NB! Angreretten gjelder ikke for spesialbestilte /-konfigurerte varer som f.eks. håndbygde sykler konfigurert utenom standard, der fargevalg er kjøpt som tillegg eller det er gjort andre særkonfigurasjoner.

 

Leveranse

 

Levering av varene skjer på den måten, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i ordrebekreftelsen. Alle oppgitte leveringstider må anses som veiledende. Dersom leveringen blir vesentlig forsinket, vil vi informere deg så snart som mulig om når levering kan skje. Avhengig av forsinkelsens omfang og varenes art, kan du, i henhold til bestemmelsen i forbrukerkjøpsloven, enten be om levering til ny tid, heve avtalen eller kreve erstatning.

 

Det kreves at du er tilstede ved levering av sykler eller større varer der det er nødvendig for kvittering av mottak. Vedkommende som tar imot varen er pliktig å se over denne for å se etter eventuelle transportskader før varen kvitteres mottatt. Transportselskapene fraskriver seg ansvar for transportskader straks leveringen er signert av mottaker. Oppdages transportskade i ettertid, har Kunden ingen krav på erstatning. Vi anbefaler derfor å gå igjennom produktet nøye, inkludert prøvesykling når det er mulig, før signering på leveringsbekreftelsen. Oppdages skader, skal dette bemerkes til transportøren på stedet, og det skal skrives ut en kvittering. Denne benytter vi til å kreve erstatning på vegne av Kunde.

 

Deler og tilbehør leveres som pakkepost med utlevering på nærmeste postkontor/post i butikk – evt. som brev i postkasse ved små kolli. For pakker vil du motta melding fra Posten angående levering. Uavhentede pakker vil bli belastet med frakt tur/retur pluss et gebyr på kr. 250,- til dekning av ekstra omkostninger – i slike tilfeller refunderes alltid varenes verdi.

 

Garanti omfatter

 

 • Våre sykler leveres med fem (5) års garanti mot rammbrudd. Øvrige komponenter har ett (1) års garanti.
 • Garantitiden forlenges ikke ved eventuell utskifting av komponenter
 • En erstatningsdel behøver ikke å være ny, men den skal være i god stand og minst likeverdig med den utskiftede delen
 • Ved garantisaker sendes erstatningsdeler til Kunde, som på egenhånd skifter disse selv, eller etter avtale tar med sykkelen til et lokalt verksted

 

Garanti gjelder kun dersom sykkelen har fått nødvendig vedlikehold i henhold til våre anbefalinger.

 

Garanti omfatter ikke

 

 • Garanti gjelder ikke for kjede, vaiere, dekk, eiker, slanger, lager eller batterier (til lykter), da dette regnes som slitasjedeler. Normal etterjustering/-stramming av gir, bremser, eiker, skruer og muttere regnes ikke som garantireparasjon, og må utføres av Kunde eller hos forhandler.
 • Garantien omfatter ikke feil som følge av feil montering, feil bruk, fukt, slitasje, dårlig vedlikehold, overbelastning eller ytre påvirkninger.
 • Garantien omfatter ikke erstatning for direkte eller indirekte skade som Kunden har blitt påført som følge av feil bruk.
 • Garantien dekker ikke feil som er irrelevante for funksjon og bruk av sykkelen, som f.eks gummi-/plastikkdetaljer.
 • Garantien opphører dersom feilen har økt i omfang som en følge av at Kunden har fortsatt å benytte sykkelen med feil.
 • Batterier eldre enn to år (eller over 500 ladesykluser), batterier med vannskade, batterier som er kortsluttet som følge av at det er benyttet feil ladekabel eller batterier som har ytre skader vil ikke omfattes av garanti.
 • Kontrollenhet til motor er å anse som en slitedel. Denne enheten har også som funksjon å beskytte motor mot overlast. Ved overlast må kontroller ofte skiftes.

 

NB! Reklamasjonsretten som Forbrukerkjøpsloven gir bortfaller dersom sykkelen benyttes i næringsøyemed, selv om den er kjøpt som privatperson.

 

All elektronikk kan få vanninntregning og/eller kondens. Batterier, display og motorer må åpnes av autorisert personell for kontroll og eventuelt tørking/lufting. Dette er en del av vedlikeholdsprogrammet som må dokumenteres.

 

OBS!
Sykle alltid med varsomhet. Kraftige støt, som for eksempel mot fortauskanter, hull og ujevnheter kan skade sykkelen om man ikke sykler varsomt. Man skal heller aldri overbelaste sykkelen. Følg alltid maksimalvekten som er oppgitt på ditt produkt. Informasjon finner du enten på våre nettsider, eller ved å henvende deg til forhandler. Vær oppmerksom på at en lastesykkel krever mer vedlikehold enn en tradisjonell sykkel grunnet sykkelens egenvekt og størrelse. Ved vinterbruk skal sykkelen vaskes regelmessig for å redusere risikoen for rustangrep. Sykling på to hjul med en trehjuling kan påføre sykkelen skade som ikke gir krav til garantireparasjon.

 

Batteri

 

-Batteriet skal ikke utsettes for ekstrem hete eller vann.
-Det anbefales å lade batteriet separat fra sykkelen.
-Når sykkelen ikke er i bruk, anbefales det at batteriet oppbevares tørt og i temperatur mellom 5 og 15 grader.
-Batterier som ikke er i bruk over lengre tid bør vedlikeholdslades cirka én gang per måned.